אצלנו בסקוטי אין רעיון שאינו ישים,
אין בקשה גדולה מידי,
ואין פרויקט בלתי אפשרי